Organizacje międzynarodowe do których należy rosja

Pobierz

NAFTA GRUPA WYSZEHRADZKA CEFTA EFTA.. w San Francisco przez 50 państw.1.. Organizacje polityczne i wojskowe na świecie.. Rosja jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych.. Znaczenie międzynarodowych organizacji gospodarczych.. 1) Kanały.Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, w skrócie NATO, potocznie Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego lub Pakt Północnoatlantycki — organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 w wyniku podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę.. Unia Europejska OECD DEK ONZ.. Wymień po trzy przykłady zagrożeń A - naturalnych B - spowodowanych działalnością człowieka C - społecznych 3. Podaj 5 przykładów środków alarmowych 4.. - UE (Unia Europejska) - Organizacja Narodów Zjednoczonych.. o2z1qpv i 14 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.. Azjatyckie Zgromadzenie Parlamentarne Jest to struktura założona w 1999 roku jako organizacja mająca na celu umacnianie pokoju i wspólnoty narodów na naszej planecie.Rosja jest obecnie członkiem następujących organizacji międzynarodowych: APEC, ARF, BIS, BSEC, Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, G20, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, IDA, IFC, IFRCS, Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna, ILO, IMO, Inmarsat, Interpol, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Klub Paryski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, MIGA, MINURSO .Flaga Rosji‧Dmitrij Miedwiediew‧Władimir Putin‧CzuwaszeMiędzynarodowe organizacje rządowe Organizacje wojskowe Organizacje ufologiczne Organizacje rasistowskie Organizacje przestępcze Organizacje prozwierzęce Organizacje paramilitarne ..

Wymień cztery organizacje międzynarodowe do których obecnie należy Polska 2.

Wystąpiła 25 kwietnia 1951 r.Czerwony Krzyż Istnieje wiele organizacji międzynarodowych stworzonych do realizacji różnorodnych celów, jednakże najważniejsze z nich to: • CEFTA- Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu- organizacja powstała w 1992 r. w celu współdziałania do szybkiej integracji z Unią Europejską takich państw jak: Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry.. Ta organizacja była jakby odpowiednikiem EWG i EFTA.Rada Bezpieczeństwa - odpowiada za utrzymanie międzynarodowego pokoju, posiada 5 członków stałych i 10 wybieranych na okres 2 lat; Rada Gospodarczo-Społeczna - składa się z 54 członków, kadencja państwa trwa 3 lata, co rok zmiana 1/3 składu, posiada komisje regionalne; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości - organ sądowniczy z siedzibą w Hadze; Sekretariat - jednostka administracyjna IFAD - Międzynarodowy fundusz Rozwoju Rolnictwa z siedzibą w Rzymie, 157 członków .Polska należy do następujących organizacji międzynarodowych: Unia Europejska (2004 r.), NATO (1999 r.), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (1996 r.), Europejska Agencja Kosmiczna ESA (2012 r.),ANZUS - Pacific Security Treaty - Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku 1. powstanie: 1951 2. siedziba: 3. państwa członkowskie: USA, Australia, Nowa Zelandia (zawieszona w 1987 po tym jak ogłosiła strefę bezatomową) 4. główne cele: zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie Oceanu Spokojnego IMF - International Monetary Fund - Międzynarodowy Fundusz Walutowy 1. powstanie: 1944 rok (rozpoczęła działalność dwa lata później) 2. siedziba: 3. państwa członkowskie: ponad 130 krajów 4 .Inne organizacje międzynarodowe: · IBRD- Bank Światowy, udziela długotrwałych pożyczek i kredytów · IAEA- Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, kontroluje badania prowadzące do rozwoju energetyki i wykorzystanie materiałów radioaktywnych · NATO- Pakt północnoatlantycki, jest organizacja o charakterze polityczno wojskowym..

Inne organizacje, których Rosja jest członkiem Ta lista jest bardzo obszerna.

- IMF.Organizacje międzynarodowe do których należy Polska Rada Europy Organizacja Narodów Zjednoczonych Unia Europejska Rada Europy jest to międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu takich jak Armenia czy.. RADA EUROPY.. Skupia 19 państw.Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] - OBWE.. Najbardziej powszechna i uniwersalna międzynarodowa organizacja, powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji, którą podpisano 26 VI 1945r.. Napisz po 4 przyczyny pożarów i powodzi 5.edzia1845.. AU - Unia Afrykańska (African Union)Obecnie należy do niej 27 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.Do poniższych nazw państw przyporządkuj skróty organizacji międzynarodowych do których te państwa należą, wybrane spośród podanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt