Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2018

Pobierz

2.Za drugi rok stażu: 01.09.2016 r. - 23.06.2017 r. Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy Czas trwania stażu: 1.09.2015 r. - 31.05.2018 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego sporządziłam na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.. 4.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2018 roku.. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Po zakończeniu stażu przygotowałem również sprawozdanie z realizacji powyższego planu wg obowiązujących procedur.. Podobnie jak w przypadku planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu, przepisy nie określają również formy sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Awans anglisty (w tym WDŻ, WOS) na nauczyciela mianowanego (2021-08-25) Dotyczy awansu nauczyciela na stopień "mianowanego" z zakresu j. angielskiego, WOSu i WDŻu.potrafię opublikować autorskie materiały, tj. scenariusze, plan rozwoju zawodowego czy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej przedszkola oraz w portalach edukacyjnych, dzieląc się tym samym swoimi pomysłami i wiedzą z innymi nauczycielami..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przygotowałam częściowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - czerwiec 2014 roku.W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Zatwierdzenie przez dyrektora planu rozwoju zawodowego: do 2 października 2019 (w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć) 4.. Termin dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu: czerwiec 2022 (w ciągu 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego) 6.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU 01.09.2014 - 31.05.2017 1.. Szkoła - 3.. Nauczyciel: Karolina MaślankaZ dniem 1 września 2016 roku rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego w Miejskim Przedszkolu nr 7 im.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS.. Mikołaja Kopernika w LipnieSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego mgr Anna Gos Przedszkole Miejskie nr 2 "Niezapominajka" w Rawie Mazowieckiej Data realizacji stażu: 01..

ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego .

Uczestniczyłam w szkoleniach: "Awans zawodowy nauczyciela od 1 września 2018 r." (portaloswiatowy.pl, 2018), "Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w okresie przepisów przejściowych" (Aneta Szostak-Sulewska, 2020).. 2 pkt.. Imię i nazwisko: mgr Marta Turska - Grochocka.. 4.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Joanny Kowolik nauczyciela kontraktowego Publiczna Szkoła Podstawowa w Zębowicach Rozpoczęcie stażu: 1 września 2018 r. Zakończenie stażu: 31 maja 2021 r. §7 ust.. Termin zakończenia stażu: 31 maja 2022 roku.. 2 pkt 1 uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r. Plan rozwoju zawodowego realizowałam systematycznie i zgodnie z ustalonym harmonogramem.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .- wiem, jakie elementy powinno zawierać dobrze skonstruowane sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; - potrafię napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; - wiem jakie dokumenty, do kogo i w jakim terminie muszę przygotować .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego..

:-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.

Sprawozdanie zawiera działania podejmowane w czasie edukacji zdalnej.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Sprawozdanie cząstkowe po pierwszym roku stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.. To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: - redagują sprawozdania cząstkowe ze stażu, który rozpoczęli 1 września 2018 i później, - rozpoczęli staż w oparciu o rozporządzenie z 2013 .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Jolanta Maćkowiak Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.3.. Damasławek.. Współpraca z opiekunem stażu: ustalenie zasad współpracy i pomocy przy realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego, pomoc przy opracowaniu Planu Rozwoju Zawodowego,Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą realizacji planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia ze szkoleń, konspekty, scenariusze zajęć, dyplomy.. Data rozpoczęcia stażu - 1 września .czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Okres trwania stażu: od 1 września 2015 r. do 31 maja 2019 r. w tym: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Zarzeczu Łukowskimudział w kursie: "Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego"..

Imię i nazwisko nauczyciela - mgr Paulina S 2.

Anita Stefańska.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Stanowisko - nauczyciel wychowania przedszkolnego 4.. § 7 ust.. W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczyciela mianowanego starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego za okres stażu od 1 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1.09.2017r., trwać on będzie 2 lata i 9 miesięcy.Konstruując plan rozwoju zawodowego brałem pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodne z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów.. Wspólnie opracowałyśmy aneks do planu rozwoju oraz ustaliłyśmy nowe warunki współpracy.. Jest on napisany zgodnie z nowym Rozporządzeniem MEN z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego…Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt