Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 8.1-8.4

Pobierz

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. The rings have quite Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. -9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Uzupełnij luki 9.1 -9. zgodnie z treścią tekstów.. A. abroad B. arrived C. foreign D. had E. made F. travelledPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. literę .. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Przeczytaj tekst i zdecyduj, które zdania są zgodne z jego treścią (true), a które nie (false).. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.. A. they B. desk C. sister's D. mum E. there F. garage PROJECT My house by Jenny In my house 8.1Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.

Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. Spo ród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniaj luki 8.1.-8.3.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. 24 sierpnia, 2018.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasuj do adnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz odpowiedni liter (A-F) obok numeru ka dej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania.. Zadanie 8.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. -9.4. zgodnie z treścią tekstu..

Przeczytaj teksty 1 i 2.

jednym wyrazem, tak aby powstał .Przeczytaj tekst.. He .Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4)Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Hot air balloons have been around in some form for thousands of years but the first flight withPrzeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst wypełnij luki 1 -6 wybierając jedną z odpowiedzi A-C 2017-04-03 19:11:18Przeczytaj poniższy tekst.. 2010-01-05 16:28:34Pamiętaj jednak, że przed wstawieniem wyrazu w lukę, trzeba go przekształcić w taki sposób, aby uzupełnione nim zdanie było spójne, logiczne i poprawne pod względem gramatycznym i .Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst wypełnij luki 1 -6 wybierając jedną z odpowiedzi A-C 2017-04-03 19:11:18Przeczytaj tekst..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Joes fatherProszę przeczytać tekst, a następnie uzupełnić luki podanymi czasownikami.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. należy.Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Not many people know, however, that there was a real person who hadPrzeczytaj teksty na temat trzech wynalazków (A-C) oraz zdania 8.1-8.4.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Do każdego zdania dopasuj właściwy tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt