Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania did hannah

Pobierz

Co Sam i Lia robią w morzu?. Odpowiedz na pytania.. Poćwicz czytanie dialogu z zad.. Następnie posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.. Jaki jest cień w wodzie?. W zadaniu 2 spróbuj uzupełnić wyrażenia z dialogu brakującymi wyrazami.. Zadanie 10 strona 56 (podręcznik).. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Posłuchaj nagrania jeszcze raz.Odpowiedz na pytania.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i sprawdź poprawność swoich odpowiedzi.. Na zmianę zadawajcie sobie pytania i udzielajcie …Read, Then Speak (przeczytaj pytanie i odpowiedź na nie ustnie przez co najmniej 30 sekund) Listen, Then Speak (wysłuchaj pytania, a następnie odpowiedz na nie …3.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Co robią delfiny?. Odpowiedz na pytania nauczyciela - Kto jest bohaterem historyjki?. Następnie przepisz wyrazy do zeszytu - zrób rysunek lub …Odpowiedz na pytania.. 4 In the story, what do the … Posłuchaj nagrania ( 2.25) do zad.nr 1, str.81 i odpowiedz na pytanie: What did Ruby like about the film?. Przepisz wyrazy z tabelki z ćw.. Pracujcie w parach.. What …DYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Speaking 4Pomyśl o swojej ostatniej podróży i zrób listę dziesięciu rzeczy …Do pytań [ 1-6] dopasuj odpowiedzi [ A-F] .. 2] Warum versteht …Przeczytaj na głos, posłuchaj jeszcze raz nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Neu" klasa 1 część A. zadanie 19 b, strona 36..

Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.

Na zmianę zadawajcie sobie pytania i udzielajcie …Yes, they did./No, they didn't.. Posłuchaj nagrania jeszcze raz i odpowiedz na …Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Posłuchaj nagrania jeszcze raz.. Zeszyt ćwiczeń - strona …Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytanie: How did Sven spend his weekend?. Markiere die …lekcja 1.. 4.In the story, what …Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.. Zapisz w zeszycie …1.. Posłuchaj nagrania, przeczytaj tekst i napisz w zeszycie same odpowiedzi do ćw.. Posłuchaj nagrania i powtórz nazwy czynności, znajdziesz je w książce na stronie 63 zad 1 (2.27).. Posłuchaj, uzupełnij brakujące słowa i zapisz rozwiązania w zeszycie, np. C - Schule.. Wybierz dla osób wypowiadających się odpowiednie zdjęcia (A-C).. 97 O czym bloguje …B.. 5 napisz …Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Następnie odpowiedz na.. Popatrz na stronę 97.. Pracujcie w parach.. Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania.. Szybko przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie: Ex.. 1opisz dom po niemiecku (i od razu na polski przetlumacz ) z …Posłuchaj audycji radiowej.. Was lernen die …Posłuchaj nagrania, sprawdź swoje odpowiedzi i powtórz te nazwy.. Indywidualne.. 2 Jack was in the Egyptian part of the museum for …Posłuchaj nagrania i zapisz imiona i nazwiska wypowiadających się osób..

Posłuchaj nagrania 2.24 i odpowiedz na pytania.

Brytyjska gazeta The Sunday Times wysłała jednego ze swoich dziennikarzy, Stephen'a, do Gosforth …Poćwiczymy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na temat ulubionego programu telewizyjnego .zadanie 2 (posłuchaj nagrania CD 2.43 i powtórz pytania i …Przeczytaj i odpowiedz na pytania.. Odpowiedz na pytania.. Posłuchaj i sprawdź.. What kind of film …JakieŽ by}o zdziwienie Ady, gdy zobaczy}a mame wspinajqcq sie na ogrodzenie.. Czy …Odpowiedz na pytania nauczyciela.. Pokonanie plotu, kiedy ma sie na sobie odŠwietnq sukienke, niejest }atwe, jednak mamie …Piosenka "Die Schule ist toll!".. 1/96, przetłumacz je na język polski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.