Popatrz na ilustracje i uzupełnij wyrazy zadanie 1 strona 62

Pobierz

10 na tej samej stronie - na podstawie ćw.. Zad.2- przeczytaj zdania, popatrz na obrazek i znajdz.Język angielski .. Zadanie nr 1 - uzupełnij ćwiczenia 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, strona 69.A teraz wykonaj ćw.. 2013-09-26 14:56:11popatrz na obrazek i uzupelnij zadanie odpowiednim wyrazem Zadanie administratora, proszę nie odpowiadać, nie usuwać, ani nie zgłaszać nadużycia.. Osoby chętne mogą również wykonać zadanie 2 w ćwiczeniach.Otwórz ćwiczenia do polskiego na str. 53. i wykonaj zadanie 1.. Ćw 2/77- policz i napisz ile przedmiotów widzisz na obrazkach.. Przeczytaj tekst ( strony 84 - 85) i uzupełnij zdania, wpisując maksymalnie trzy słowa w każdą lukę.W ćwiczeniach wykonaj zadanie 1 i 2 na stronie 57.. Wykonać zadania 5, 8 i 9 ( podręcznik strona 67) oraz zadania 1, 2, 3,4 ( zeszyt ćwiczeń strona 42) - dla chętnych również zadanie 5.. Pomyśl, czy Twój kontakt z mediami jestPrzyjrzyj się ilustracji w zadaniu 2 na stronie 61.. Narysuj siebie i napisz, podobne zdania na swój temat.. 1 - spróbuj przeczytać wyrazy od 1 do 5 i odszukaj je na obrazku w ćw.2.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Potrzebuję Zadanie 1 Zredukować układ sił.Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Zac opisuje swoje ulubione programy, mówi, jak często je ogląda..

Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.

1- krzyżówka- hasła to obrazki po lewej stronie.. Popatrz na obrazek w zad.. Wykonaj zadanie "ucz się".. Pamiętaj o bardzo ważnej zasadzie.. Dziś w dalszym ciągu powtarzamy wiadomości z rozdziału 5.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Zadanie 1 na stronie 62 w ćwiczeniach: Popatrz na ilustracje i uzupełnij wyrazy.. Zadanie 2 strona 45 w podręczniku.. Nagranie znajdziesz na stronie wydawnictwa Macmillan - wybierz: Szkoła podstawowa 1-3- Bugs Team 1 -Pupil's audioWykonaj zadanie 1 ze strony 57 w zeszycie ćwiczeń.. (CD2, ścieżka 35).. Zadanie 1 strona 45.. Aby lepiej utrwalić zwroty uzupełnij ćwiczenie 1 na stronie 50 w ćwiczeniach.. Popatrz na obrazki w ćw.. Następnie dopisz drugie zdanie-patrz na przykład w podręczniku .. Naklej brakujące obrazki.. POWODZENIA _____ 05.06.2020r.. Zad.2 Przepisz podane zdania używając formy przeczącej czasu past continuous.. Wykonaj zadania 1, 2 oraz 3 na stronie 57 w zeszycie ćwiczeń.. Jeśli nie jesteś pewien/pewna ich znaczenia, sprawdź w słowniczku na końcu tego tekstu.. Spróbuj znaleźć i wskazać wymienione w zadaniu rzeczy.. Uzupełnij dialog.. Przeczytaj tekst w zadaniu 5 na stronie 87 w podręczniku.. 2012-03-06 19:07:29 Uzupełnij zdania , używając a lub an .. 10Otwórz podręcznik na stronie 70.. Na podstawie ćw.. I have lunch - He has lunchEx 11 - Popatrz na obrazki i posłuchaj opowiadania CD 1.53 NEA_Pol_L3_Tk1.52(1).mp3, następnie przeczytaj opowiadanie na głos..

Następnie popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania.

Zad.3 Popatrz na tabelkę z przykładami a następnie wykonaj zadanie wg wzoru.. Wejdź na stronę eDesk.pearson.pl i tak jak na poprzedniej lekcji, wejdź do naszego podręcznika i znajdź nagranie do zad.. Ex 9 - Popatrz na zdania, ułóż litery z nawiasów w odpowiedniej kolejności, aby powstały nazwy czynności, następnie dopasuj zdania do obrazków wpisując odpowiednie numery w okienkaZad.. Zastanów się, kto mówi które zdanie.. Popatrz na rysunki i uzupełnij (.). - Zadanie 1: Tiger 3 - strona 62Popatrz na ilustracje i uzupełnij zadania przysłówkami z ćw.6 str.20 .. Nazywamy czynności wykonywane podczas wakacji.. Są to opisy postaci z obrazka.Otwórz podręcznik na stronie 71.. Na zakończenie: w ćwiczeniach popatrz na ćw.11 str.55 - popatrz na dwie wyspy.. Otwórz podręcznik na str.43.. 18 i przeczytaj zdania poniżej.. Zadanie 2 strona 57 (ćw).. Zadanie 4 ze strony 57 wykonaj w zeszycie.. Jeśli nie jesteś pewien/pewna ich znaczenia, sprawdź w słowniczku na końcu tego tekstu.. Poćwicz nazwy zawodów.. 3 odszukaj i wskaż palcem (w podręczniku nie piszemy) 5 różnic między obrazkami.Zapoznaj się z zestawem "English Class A2, 6.1 cooking".. Posłuchaj i powtórz.. Przeczytaj opis i wpisz w lukę właściwą nazwę.. Na podstawie ilustracji oraz towarzyszących im opisów, powiedz, gdzie można spędzić wakacje.. Otwórz podręcznik (kolorowy) na stronie 62..

Popatrz na ilustracje na stronie 62 w podręczniku.

Popatrz na menu w zadaniu 3 i wybierz sałatkę, którą chcesz zamówić.Str.61.. nagranie - 3/57.. Załącznik 7.1- napisz i zakreśl wyraz w samolocie, który określa środki transportu.. Lekcja 2.. Otwórz książkę na str.42, popatrz na obrazki w zad.. Posłuchaj nagrania i przeczytaj tekst.. 12 wykonaj zad.13 na tej samej stronie.. Obejrzyj prezentację słownictwa.Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05 Uzupełnij zdania , używając was lub were.. Zeszyt ćwiczeń p.84.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 1 punkt.. To zadanie to 7 na 21 zeszyt ćwiczeń wo… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. KLIKNIJ TUTAJ!. 2012-03-06 19:07:29 Uzupełnij zdania , używając a, an lub the.Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05 Uzupełnij zdania , używając was lub were.. Następnie popatrz na ilustracje ze strony 80 i uzupełnij zwroty w zadaniu 3 zgodnie z obrazkiem.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.. Zad.1 str. 61- popatrz na obrazek i spróbuj nazwać poszczególne jego elementy, wysłuchaj nagrania CD 3.28 i wskaż właściwy obrazek.. Ułóż zdania do każdego obrazka według wzoru.. Zeszyt ćwiczeń p.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

1 - przeczytaj wyrazy od 1 do 6.

Zadanie 3/57.. Popatrz na stronę 57, kliknij w link Podręcznika.. Otwórz zeszyt ćwiczeń ( strona 83), przeczytaj tekst i uzupełnij go słowami z ramki.. Rozwiąż zadanie profesora.. 19. i przeczytaj, zdania, które ona mówi o sobie.. 1 Otwórz podręcznik na stronie 59 I popatrz na zad.1 .. Zadanie premium.Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.W ćwiczeniu na stronie 77 zrób ćw.. Wybierz właściwy tytuł do tekstu.. Wysłuchaj nagrania i powiedz, czy opisy zgadzają się z treścią obrazków.. Przeczytaj tekst "Mamy wakacyjne plany".. 9 wstaw wyrazy z ramki we właściwe miejsca.. Popatrz na obrazki i wysłuchaj nagrania z nazwami członków rodziny (zadanie 1 i 2).. Należy zapisać zdania używając czasu past continuous Str.62.Popatrz na obrazki, podpisz je, odsłuchaj i powtarzaj kolejne z nich CD 5.4 5.04.mp3.. Dla utrwalenia słownictwa można pooglądać film Fun English Lesson 23 - Feeling sick (youtube kanał Englishtown Global) W razie pytań pisać na e-mail: instrukcje.. Popatrz na obrazek w ćw.. Nie zapomnij o haśle.5.. Spróbuj nazwać z pamięci zawody przedstawione na obrazkach w zadaniu 2.. Popatrz na chłopców obok.. Powiedz je na głos rodzicom.Napisz pytanie i .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami zadanie 5 strona 42 klasa 5 na szybkoUzupełnij dialog podanymi wyrazami.. Wykonaj zadanie 2. ze strony 53. i zadanie 3. z następnej strony.1.. Dziewczynka mówi: "I've got a pink skirt" - ja mam różową spódnicę.. Ex 1 - Popatrz na obrazki, następnie uzupełnij zdania wyrażeniami z ramki.. Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Zad.1 Str.43 ,,Popatrz na obrazki i uzupełnij zwroty", Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.Na tej lekcji uczeń rozwija sprawności egzaminacyjne ( słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) 1.. Popatrz na dziewczynkę w zad.. Zadanie 3 jest dla chętnych.. Czym podróżujemy w punkcie 1,2,3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt