Opisz na podstawie schematu rolę hemoglobiny w wewnętrznej wymianie gazowej

Pobierz

Wymiana gazowa i krążenie.. Tam odbywa się wymiana gazowa wewnętrzna, tzn. tlen przenika do komórek, a z komórek pobierany jest dwutlenek węgla, który z krwią wędrować będzie do płuc.. (1 pkt) Na schemacie przedstawiono zróżnicowanie powierzchni wymiany gazowej w układach oddechowych różnych kręgowców (płazy, gady, ssaki).. Przedstaw budowę chemiczną AMP, ADP, ATP i wskaż różnice między tymi związkami.. W wentylację płuc zaangażowane są m.in. mięśnie międzyżebrowe i przepona.. (1pkt) Rzęski nabłonka migawkowego dróg oddechowych nałogowego palacza wykazują obniżoną aktywność ruchową.Zadanie 21.. Oceo, jakie znaczenie ma ten mechanizm dla regulacji i kontroli me-tabolizmu.. Na podstawie schematu przedstaw tendencję ewolucyjną dotyczącą powierzchni wymiany gazowej u kręgowców.. 2.Łożysko bierze udział w przekazywaniu substancji odżywczych z krwi matki do organizmu płodu i usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii (mocznika) z organizmu płodu do krwi matki.Na podstawie schematu przedstaw dwie różne funkcje łożyska.. Na podstawie analizy schematu oceń, czy stwierdzenia dotyczące wymiany gazowej są prawdziwe.. Teksty i schematy do uzupełnienia: krążenie, wydalanie i osmoregulacja, wymiana gazowa, budowa wewnętrzna.. (2 pkt) Schemat przedstawia w uproszczony sposób wymianę gazową wewnętrzną w organizmie człowieka..

Opisz na podstawie schematu rolę hemoglobiny w wewnętrznej wymianie gazowe Zadanie 50.

Badanie wykonuje się na czczo.. Przeważnie robi się to w ramach pełnej obwodowej morfologii krwi, w której poziom hemoglobiny jest jednym z kilku wskaźników.. Na podstawie schematu przedstaw, na czym polega współdziałanie nadnerczy i tarczycy w procesie .Uczeń potrafi opisać budowę narządu wymiany gazowej na podstawie schematu; Uczeń potrafi zlokalizować pęcherz pławny na schemacie i opisać jego funkcję .. 1.Łożysko bierze udział w wymianie gazowej między organizmem matki i dziecka.. górne drogi oddechowe .Wymiana gazowa w tkankach: Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych transportowany przez krew, dociera do tkanek.. Ganong, Fizjologia, Warszawa 2009.. Opisz na podstawie schematu rolę hemoglobiny w wewnętrznej wymianie gazowej.Wymiana gazowa zewnętrzna, która zachodzi w pęcherzykach płucnych i polega na łączeniu się hemoglobiny z tlenem, którego stężenie w płucach jest duże oraz powstawania dwutlenku węgla, którego stężenie w płucach jest mniejsze.. Dowiem się, czym scharakteryzują się grupy krwi.. kobiety: 12,0 - 16,0 g/dl (7,2 .Pęcherzyki płucne (łac. alveoli pulmonis) - struktura anatomiczna ludzkiego płuca posiadająca kształt wydrążonej jamy, której ścianę tworzy cienki nabłonek jednowarstwowy płaski (zbudowany głównie z pneumocytów I i II typu).. 1.a) Na podstawie analizy powyższego przykładu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie literą A 1. neuron czuciowy 2. neuron .4. knide "pokrzywa") - typ dwuwarstwowych, wodnych, osiadłych lub pływających zwierząt tkankowych o promienistej symetrii ciała (), charakteryzujących się obecnością knidoblastów, z których powstają komórki parzydełkowe nazywane knidami, stąd naukowa nazwa typu Cnidaria..

Na podstawie schematu poznam etapy krzepnięcia krwi.

Poznam zasady bezpiecznej transfuzji krwi i istotę konfliktu serologicznego.. Typowe leczenie osób, które uległy zaczadzeniu polega na podawaniu chorym czystego tlenu przy użyciu maski bądź w komorze tlenowej.Hemoglobina - normy w badaniu.. Na podstawie schematu poznam etapy krzepnięcia krwi.. Schemat lekcji (trzy fazy) Faza wstępna, na którą składa się:Na podstawie analizy powyższych informacji wyjaśnij, na czym polega współdziałanie hemoglobiny i mioglobiny w dostarczaniu tlenu do pracy intensywnie pracujących mięśni szkieletowych.. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.. Poznam zasady bezpiecznej transfuzji krwi i istotę konfliktu serologicznego.. 1.Łożysko bierze udział w wymianie gazowej między organizmem matki i dziecka.. Funkcjonowanie zwierząt.. Nauczę się, czym jest czynnik Rh.. Na podstawie danych z tabeli, określ kierunki przenikania O2 i CO2 w trakcie wymiany gazowej między pęcherzykami płucnymi a krwią w naczyniach krwionośnych.. Związek cech budowy układu oddechowego człowieka z funkcją "pierwszej linii obrony" - bariery utrudniającej mikroorganizmom wnikanie do wnętrza ciała:!. Erytrocyty kręgowców zawierają hemoglobinę.Dojrzałe erytrocyty ssaków są drobne, o kształcie dwuwklęsłych dysków, pozbawione jądra i niektórych organelli komórkowych, co zmniejsza ich metabolizm.Maturę z biologii na poziomie rozszerzonym zdają głównie maturzyści, którzy chcą studiować m.in. medycynę..

Zwiększenie powierzchni wymiany gazowej.

Zapoznaj się z materiałem do .W tabeli przedstawiono procentową zawartość tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i w powietrzu wydychanym.. Zależnie od stopnia zaawansowania chorobę można obserwować bądź leczyć: przetoczeniem krwi, chelatowaniem żelaza, witaminą B9, przeszczepem szpiku (w najcięższych przypadkach).. Wymiana gazowa w płucach i tkankach odbywa się na drodze dyfuzji zgodnie z różnicą stężeń.Na podstawie: W.F.. Zapoznaj się z materiałem do .Na podstawie schematu na rycinie 3.8 (s. 66) omów mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego.. Z myślą o nich publikujemy zadania, które pomogą im przygotować się do .Na podstawie schematu opisz krótko mechanizm aktywacji enzymu zależnego od kalmoduliny.. Tradycyjnie zaliczane były do jamochłonów, a wcześniej do roślin.Schemat przedstawia wymianę gazową miedzy tkankami a naczyniami włosowatymi (A) oraz między naczyniami włosowatymi a pęcherzykami płucnymi (B).. (2pkt) Schemat przedstawia w uproszczony sposób wymianę gazową wewnętrzną w organizmie człowieka.. ramienia w sytuacjach przedstawionych na schematach A i B. Zadanie 4.. Zadanie 22.Elementy morfotyczne krwi stanowią około 45% objętości krwi.. Uzasadnij rolę ATP jako uniwersalnego przenośnika energii.Na podstawie schematu przedstaw dwie różne funkcje łożyska.. 2.Łożysko bierze udział w przekazywaniu substancji odżywczych z krwi matki do organizmu płodu i usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii (mocznika) z organizmu płodu do krwi matki..

Badanie stężenia hemoglobiny wykonuje się z próbki krwi żylnej.

3) Wymiana gazowa i .Na rysunku przedstawiono budowę skóry płazów, która u tych zwierząt pełni istotną funkcję w wymianie gazowej.. Wymiana gazowa wewnętrzna, która zachodzi w tkankach i komórkach ciała, stężenie dwutlenku .Najczęściej występuje w krajach Basenu Morza Śródziemnego, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce.. Cząsteczka kalmoduliny przyłącza 4 jony wapnia, tworząc kompleks, który łączy się z nieaktywnym enzymem, w wyniku czego następuje aktywacja enzymu.hipowentylacją, prowadzi do zakwaszenia krwi, powodując tzw. kwasicę (acydozę) Ciało człowieka jest nieustannie atakowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze: wirusy, pierwotniaki, bakterie i grzyby.. Na podstawie: Hickman, L. Roberts, A. Larson, Integrated principles of zoology, New York 2001.Parzydełkowce (Cnidaria, z gr.. Wędrówka gazów w tkankach odbywa się również na zasadzie dyfuzji.Na proces oddychania u człowieka i innych organizmów płucodysznych składają się: wentylacja płuc, wymiana gazowa, oddychanie wewnątrzkomórkowe.. Nauczę się czym jest czynnik Rh.. Wyjaśnij znaczenie przedstawionych właściwości hemoglobiny (zmiany jej powinowactwa do tlenu) dla wymiany gazowej w tkankach, w których zachodzi intensywne oddychanie tlenowe.. Z zewnątrz pęcherzyki są pokryte przez naczynia włosowate.Liczbę pęcherzyków w płucach człowieka szacuje się na 300-500 milionów, ich .Wymiana gazowa w tkankach: Tlen pobrany w pęcherzykach płucnych transportowany przez krew, dociera do tkanek.. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa (0-1p).. Tam odbywa się wymiana gazowa wewnętrzna, tzn. tlen przenika do komórek, a z komórek pobierany jest dwutlenek węgla, który z krwią wędrować będzie do płuc.. Uczeń: 7) przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych; Zakres rozszerzony Treści nauczania - wymagania szczegółowe XI.. Wędrówka gazów w tkankach odbywa się również na zasadzie dyfuzji.Poznam rolę krwi w utrzymywaniu homeostazy organizmu, w tym w transporcie gazów oddechowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.