Ćwiczenie 4 badamy ruch jednostajny prostoliniowy

Pobierz

Można wspomnieć o pierwszej zasadzie dynamiki Newtona.. Wyjaśnienie, na podstawie doświadczenia, dlaczego badany ruch nazywamy jednostajnym - w jednakowych odstępach czasu pokonywana jest jednakowa droga.. Przygotuj wykres na podstawie tabeli.. Sformatuj tabelę, opisz osie (etykiety danych).Ruch jednostajny prostoliniowy Wybierz rodzaj zadania z zakresu ruchu jednostajnego prostoliniowego lub wygeneruj zestaw losowych zadań.. Pomiary z p. Zaprojektuj formuły, przeprowadź obliczenia.. poleca 82% 992 głosów.. Na taśmie papieru naznaczyłem oś S równoległą do toru.. Na rurce zaznaczono odcinki takiej samej długości: co 0,1 m (rurka ma długość 1 m).. Zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym tabelę do wpisywania wyników pomiaru do badania ruchu jednostajnego.. Punkt materialny poruszający się po torze prostoliniowym przebywa jednakowe odcinki drogi w jednakowych odstępach czasu .. Prędkość średnia w tym ruchu równa jest .. tym odcinku opowiem o ruchu jednostajnym prostoliniowym.. Wszelkie prawa zastrzeżoneBadanie ruchu jednostajnego prostoliniowego.. Wykonać pomiar czasów ∆t i przelotu wózka przez kolejne bramki (przełącznik poz. 2).. Ćwiczenie 1 .- plansza "Ruch jednostajny - wykresy".w ruchu jednostajnym prostoliniowym 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 012 345 6 Czas t (s) Pr ę dko ść v(cm/s) Po sporządzeniu wykresów oraz przeprowadzeniu ich analizy i sformułowaniu wniosków należy tabelę wraz z… ( dwie jednostki lekcyjne, drugą stanowi blok rozwiązywania zadań) 1.Cele operacyjne: wymagania podstawowe Uczeń: Potrafi wymienić przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego - A Wie, że ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym ciało fizyczne jednakowe odcinki drogi Dowiecie się o charakterystycznych cechach dla.Materiał zrealizowany na potrzeby zdalnego nauczania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzczonowie..

Badamy ruch jednostajny prostoliniowy.

Wyznaczyć kąt nachylenia toru powietrznego.. Wykonać pomiar czasów t i, i= 1,2,3,4 dotarcia wózka do bramek (przełącznik poz. 1).. Zadania podsumowujące .. To jedno z naszych doświadczeń, w którym dokonujemy pomiaru przebytej drogi przez pęcherzyk powietrza w szklanej rurce.Drugi kolega mierzy czas.. 3 powtórzyć dla innej masy wózka.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie ruchu prostoliniowego jednostajnie zmiennego poprzez określenie zależności drogi od czasu i prędkości od czasu dla ciała po-ruszającego się w dół równi pochyłej oraz wyznaczenie prędkości początkowej i𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗙𝗜𝗭𝗬𝗞𝗔: W tym filmie z projektu fizyka opowiem wam o ruchu jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.. Filmy.. W tym filmie Projekt Fizyka zajmę się ruchem j.Doświadczenie: badanie ruchu.. DAJE NAJ INFORMATYKA Ćwiczenie 4.. Badamy ruch jednostajny prostoliniowy.. Badamy ruch jednostajny prostoliniowy Opis doświadczenia: Obserwowano ruch pęcherzyka powietrza znajdującego się w szklanej rurce napełnionej cieczą.. II) Przebieg doświadczenia : Do wózka przymocowałem kroplomierz, który służy do pomiaru czasu.. Wyślij pocztą e-mail Wrzuć na bloga Udostępnij w usłudze Twitter Udostępnij w usłudze Facebook Udostępnij w serwisie Pinterest.BADANIE RUCHU JEDNOSTAJNEGO PROSTOLINIOWEGO I) Przyrządy użyte w doświadczeniu : · gramofon · szpula z nitką · wózek i kroplomierz · taśma papieru ułożona na stole..

Pokazanie wykresu zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym 7.

Zgaśnie słońce?. Wpisz przykładowe wyniki.. Odcinek drogi s(cm) Czas przebycia odcinka drogi t (s) s t1 t2 t3 tśr 1 10 7,68 7,16 7,40 7,4 2 10 7,40 7,70 7,12 7,4 3 10 7,00 7,44 7,68 7,4 4 10 7,44 7,12 7,74 7,4 5 10 7,40 7,24 7,60 7,4 6 10 7,36 7,60 7,24 7,4 Wniosek:.. Zad.1 Narysuj wykres przedstawiający zależność przebytej drogi od czasu, s=f (t) Zad.2 Prędkość jest wielkością .𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗞𝗧 𝗙𝗜𝗭𝗬𝗞𝗔Koniec świata?. Kalendarz Majów się nie mylił?. Nostradamus ma rację?. - plansza "Ruch jednostajny .Zadania "Badanie ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego", plik: zadania-badanie-ruchu-prostoliniowego-jednostajnie-przyspieszonego.pdf (application/pdf) Spotkania z fizykąRuch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony 3 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt