W rozmnażaniu i rozwoju ssaków występują cechy

Pobierz

Materiały opracowane na podstawie "Puls Życia 6.. U ssaków nastąpił gwałtowny rozwój przodomózgowia oraz kory mózgowej.. Stąd u ssaków obserwujemy ogromną złożoność zachowań, a także zdolność uczenia się.. Życie każdego osobnika jest ograniczone w czasie.. W rozmnażaniu bezpłciowym z jednego osobnika rodzicielskiego powstają co najmniej dwa osobniki potomne, które są identyczne z osobnikiem macierzystym.. Zapamiętaj ,że ssaki są żyworodne ,zapłodnienie wewnętrzne.. Ich zarodek rozwija się w macicy i jest połączony z organizmem matki zaRozwój zarodków odbywa się wewnątrz ciała samicy - w macicy, w otoczeniu błon płodowych.. Większość ssaków w czasie ciąży wytwarza łożysko.. Na przykład, kopanie zwierząt - moli lub innych .Łuskowce występują w południowo-wschodniej Azji oraz w strefie tropikalnej Afryki.. U części ssaków, zwanych łożyskowymi , na najbardziej zewnętrznej błonie płodowej, stykającej się ze ścianką macicy, zarodek i matka wytwarzają łożysko - narząd o kształcie zależnym od gatunku (u człowieka .Ewolucja ssaków - ewolucja zwierząt zaliczanych do gromady ssaków (Mammalia) to stopniowy proces trwający ok. 70 milionów lat, który rozpoczął się w środkowym permie od pojawienia się synapsydów (gadów ssakokształtnych).. Przygotuj lapbook podsumowujący wiadomości o ssakach (na ocenę!).. A niektóre odgrywają nieocenioną rolę w tworzeniu siedlisk..

i czynności życiowe ssaków .

W środkowym triasie istniało wiele stworzeń przypominających ssaki.. W rozmnażaniu i rozwoju ssaków występują cechy, które nie pojawiają się u pozostałych grup kręgowców.. Pierwszy etap rozwoju we wnętrzu ciała matki (ciąża), która kończy się porodem.. Zwróć uwagę na: różnorodność środowisk życia ssaków, charakterystyczne cechy ssaków: budowę, funkcje skóry ssaków, opieka nad potomstwem oraz rozmnażanie i rozwój ssaków.W glebie, np. krety, myszy, ryjówki.. Trzy gatunki azjatyckie charakteryzują: wielkie uszy, pokryty łuskami ogon i włosy pomiędzy łuskami.. W powietrzu ( posiadły zdolność lotu) - np. nietoperze.. wykazywać różnice między rozmnażaniem płciowym i rozmnażaniem bezpłciowym; wyjaśniać, jak przebiega rozwój prosty i rozwój złożony.. Kijanka ma kształt wrzecionowaty, posiada ogon, skrzela zewnętrzne, a następnie wewnętrzne, jeden obieg krwi, linię boczną.. pokryta włosami lub sierścią (chronią ciało przed utratą ciepła oraz drobnymi uszkodzeniami, są cechą tylko ssaków).porównuje grupy kręgowców pod względem cech morfologicznych, rozmnażania i rozwoju oraz wykazuje związek tych cech z opanowaniem środowisk ich życia, (1) c) przedstawia przykłady działań człowieka wpływających na różnorodność ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.13)ssaki - uczeń: a) przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków, b) dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.).

-opieki ssaków nad potomstwem.

Zapoznaj się w podręczniku z tematami dotyczącymi rozmnażanie się ssaków i ich znaczenia na stronach 144-154.. Ssaki są owodniowcami .. Po przyjściu na świat matka opiekuje się potomstwem i .Temat: Ssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem.. Rozmnażanie ssaków U ssaków, podobnie jak u wszystkich lądowych organizmów, zapłodnienie zachodzi w organizmie samicy.. Mózg ssaków ma, w porównaniu z innymi grupami zwierząt, większe rozmiary.. Ssaki właściwe pojawiły się jednak we wczesnym okresie jurajskim.3.. Łożyskowce jak nazwa wskazuje wykształciły łożysko będące wspólnym wytworem matki i zarodka.i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnych środowiskach, c) określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne, d) przedstawia sposób rozmnażania i rozwój ssaków, e) wyjaśnia znaczenie ssaków w przyrodzie i dla człowieka; 14) różnorodność zwierząt kręgowych - uczeń:ssaków (co to jest żyworodność, łożysko i jaką rolę odgrywa podczas rozwoju ssaków)..

-głównych zagrożeń i sposobów ochrony ssaków.

Najprostszym sposobem rozmnażania bezpłciowego jest podział komórki.Nauczysz się.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.4.. Nowa Era".. Rozmnażanie jako proces życiowy.. W świecie roślinnym i zwierzęcym występują dwa typy rozmnażania bezpłciowy i płciowy.. Budowa .. W Ten sposób rozwój ssaków ma swoje własne cechy, które pozwalają połączyć je w trzy grupy, z których każda ma swoje własne cechy adaptacyjne: monotreme, torbacze i łożyskowe.Stekowce (Monotremata) - rząd prymitywnych ssaków charakteryzujących się jajorodnością.Nazwa łacińska (jednootworowce) nawiązuje do faktu, że ich układ pokarmowy, wydalniczy oraz rozrodczy mają wspólne ujście w steku (cloaca).Praktycznie wszystkie znane stekowce zasiedlają tereny krainy australijskiej.Taksony współczesne występują w Australii oraz na Tasmanii i Nowej .Zapiszcie w zeszycie: Prawie wszystkie ssaki są zwierzętami żyworodnymi o zapłodnieniu wewnętrznym.. -znaczenia ssaków w przyrodzie i dla człowieka.. W gromadzie tej wyróżnia się trzy podgromady: Stekowce, Torbacze i Łożyskowce, które dalej dzielimy na 17 rzędów.. Wiele ssaków mięsożernych żyjących na wolności bierze bezpośredni udział w rozmnażaniu i rozwoju roślin, niosąc nasiona i owoce..

ssaków: - Skóra.

Ssaki są zdolne zaadoptować się do wielu warunków.b) dokonuje obserwacji przedstawicieli ssaków (zdjęcia, filmy, schematy, okazy naturalne w terenie, itd.). Zaznacz P, jeéliOczywiście, w tak krótkim czasie tak skomplikowany organizm nie zdąży dotrzeć do odpowiedniego stopnia rozwoju.. Cztery gatunki afrykańskie mają długi mostek a spodnia część ogona nie jest pokryta łuskami.Ssaki stanowią dość liczną grupą liczącą około 4 500 gatunków.. Połączenie komórki jajowej z plemnikiem to zapłodnienie, okres rozwoju ssaka w organizmie samicy to ciąża, która kończy się porodem.. Zapłodnienie jest wewnętrzne.Temat: Rozmnażanie i rozwój ssaków.. W wodzie - np. delfiny, foki, wieloryby.. U samic większości z nich w czasie ciąży rozwija się łożysko.. b) Oceó prawdziwošé stwierdzeó dotyczqcych rozmnažania ssaków.. Ssaki są żyworodne (za wyjątkiem jajorodnych stekowców - dziobaka i kolczatki).. Przeczytaj temat z podręcznika str.131-135.. W czasie wzrostu i rozwoju kijanki następują liczne zmiany przystosowujące ją do życia na lądzie, gdy dorośnie.9 W rozmnażaniu i rozwoju ssaków występują cechy, które nie pojawiają się u pozostałych grup kręgowców.. Prawie wszystkie ssaki są żyworodne.. 9Silny rozwój mózgu.. Rozwiązanie zadania 9 z książki Puls życia 6 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W rozmnażaniu i rozwoju ssaków występują cechy, które nie pojawiają się u pozostałych grup kręgowców.. -poznasz ssaki, które składają jaja.. Środowisko życia i cechy charakterystyczne ssaków .Przeczytaj tekst o rozmnażaniu i rozwoju ssaków - podręcznik str134.. a) Uzupełnij poniższy schemat rozmnażania się ssaków odpowiednimi pojęciami.. Znacznie dłużej niż pojedynczy osobnik pozostaje na Ziemi gatunek, do którego on należy.Rozwój kijanki odbywa się w wodzie, dzięki licznym przystosowaniom do tego środowiska.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.. W rozmnażaniu i rozwoju ssaków występują cechy, które nie pojawiają się u pozostałych grup kręgowców.. a)Przerysuj schemat i uzupełnij go:schemat_VI.docx.. i przedstawia ich cechy wspólne oraz opisuje przystosowania ssaków do życia w różnychPodczas dzisiejszej pracy dowiesz się na temat: -rozmnażania się i rozwoju ssaków.. komórka jajowa plemnik b) Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących rozmnażania ssaków..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt