Wpisz w każdą lukę 1 3 brakujący fragment wypowiedzi tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst

Pobierz

Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku hiszpańskim.Uzupełnij dialogi.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.Uzupełnij rozmowę telefoniczną.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Zadanie 6. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. It's getting late.Uzupełnij rozmowę telefoniczną.. It All Started with Mickey Mouse In the early 1950s, Walt Disney started dreaming .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga!. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku włoskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. 6.2.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy..

Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.

lite-rę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Come stai?zdania.. Uwaga!. literę .Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). (0-3) Uzupełnij dialog.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.). Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-3) Uzupełnij dialog.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. I opened it and saw a piece .Exercice réalisé par Ewelina Makowska, RODN "WOM" w Częstochowie, BY-NC-ND Zadanie 7.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..

Wpisz w każdą lukę (7.1-7.3) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazZadanie 6.. - Excusez-moi monsieur, _____ le cinéma Rex.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku niemieckim.. Uwaga!. (0-3) Uzupełnij dialogi.. Luki należy uzupełnić w języku francuskim.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Wpisz w każdą lukę (7.1.-7.3.). Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij minidialogi 1-4.. What are we going to do today?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj ich formy.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazUzupełnij dialogi 6.1.-6.3..

Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.

(0-3) Uzupełnij dialog.. Uwaga!. Y: Great.Uzupełnij dialog.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. (0-3) Uzupełnij dialogi 6.1.-6.3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.