Przeczytaj tekst z którego usunięto 5 zdań

Pobierz

Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Zanim przejdziemy do właściwych strategii, musicie pamiętać, że do rozwiązywania tego rodzaju zadań konieczna jest znajomość słownictwa i gramatyki (film znajdziecie TUTAJ ).Przeczytaj teksty.. (0-4) Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono .. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. IN THE SHADE OF A SOLAR TREE There are plenty of real trees around.Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. It All Started with Mickey Mouse In the early 1950s, Walt Disney started dreaming .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (1.-4.). W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.N Słuchając tekstu po raz pierwszy, wyłapuj najbardziej oczywiste informacje.Strona 8 z 14 Zadanie 8.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij Luki (1 5) Unit 6 test.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto 5 zdań.

Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. A VERY UNUSUAL HAIRDRESSER "How are you?Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki 1-5 zdaniami A-F, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij go wyrazami z ramki.. Wpisz w luki 5.1-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie przedmiotowym.Rozwiązania wszystkich zadań zapisuj na kartach odpowiedzi, pamiętając o podaniu numeru zadania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie Przeczytaj tekst z którego usunięto 3 zdania.wstaw zdania A-E w luki 1-3 tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.MJA-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz odpowiedzi w luki.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje .Rozumienie tekstów pisanych Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 2 Przeczytaj tekst obok, z którego usunięto pięć fragmentów zdań.. Uwaga!Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. 2010-01-05 16:28:34Przeczytaj tekst umieszczony na dole, z którego usunięto pięć zdań.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.).

DAJĘ NAJ Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.

2021-05-05 14:01:12; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uwaga!. 25 PLACES THAT SHAPE YOUR LIFEPrzeczytaj tekst jeszcze raz i odpowiedz na pytania (1-5).. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Jeden fragment podano dodatkowo i nie pasuje on do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1-5) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 8.1.A takie, w których z dłuższej wypowiedzi usunięto kilka zdań, a Waszym zadaniem jest odpowiednie przyporządkowanie ich do luk.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie nie pasuje do żadnej luki.2 Przeczytaj Tekst Obok, Z Którego Usunięto Pięć Fragmentów Zdań.. Wybierz w luki 2.1.-2.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij każdą lukę literą, którą oznaczono brakujące zdanie (A-F), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Question from @Lauraturlej - Szkoła podstawowa - Język angielskiPrzeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Uzupełnij luki (1-5) fragmentami podanymi poniżej (A-F).. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2011-05-23 21:00:05Jedno z podanych zdań nie pasuje do tekstu.. 2010-01-05 16:28 .przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. - 7.5. tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst.. dopasuj brakujące zdania spośród podanych niżej (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij luki 1-4 brakującymi zdaniami A-E, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga!. CLUNY'S CAGEMJA-1R Strona 5 z 16 Zadanie 5.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.EJAP-R0-100 Strona 5 z 15 Zadanie 5.. Uwaga!. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.