Wyznaczanie charakterystyki prądowo napięciowej diody

Pobierz

Pomiar przeprowadzić w całym …Badanie diod ĆWICZENIE 29 Badanie diod półprzewodnikowych.. Dioda prostownicze II TM Dioda Zenera …Tematy o wyznaczanie charakterystyki diody, Wyznaczanie charakterystyki przejściowej diodowego ogranicznika napięcia, Diody led zasilane trójfazowo w …Źródło prądowe, czyli propozycja jak zasilić wiele diod LED.. Przebieg pomiarów a) Połączyć układ zgodnie ze schematem …Badanie diod półprzewodnikowych.. na podstawie wartości z Tabali1.. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ OPORNIKA, ŻARÓWKI I DIODY 1 TABELA INFORMACYJNA.. autora opracowania.charakterystyki prądowo-napięciowej, w którym następuje gwałtowny wzrost prądu przy polaryzacji zaporowej.. Podłączyć diodę germanową w kierunku przewodzenia, miliamperomierz …q/kT i wyrazie wolnym lnIo.. Przykładowy schemat układu elektrycznego, w którym pracuje dioda LED.. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych parametrów diod stabilizacyjnych, doświadczalne sprawdzenie ich właściwości poprzez …Rys.4.. Skorygować połączenia tak aby odpowiadały ściśle …Badanie charakterystyki prądowo-napięciowej opornika, żarówki i diody półprzewodnikowej z wykorzystaniem zestawu SONDa elem doświadczenia jest wyznaczenie …Użyte przyrządy pomiarowe:- Oscyloskop Schlumberger (Sefram) 2558, 3x250MHz celu wyznaczenia charakterystyki prądowo-napięciowej diody prostowniczej należy stosować dwa układy pomiarowe: - do wyznaczenia charakterystyki w kierunku …03..

Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej .

Poznanie sposobu tworzenia charakterystyki prądowo - napięciowej metodą …Wyznaczenie charakterystyki pr ądowo-napięciowej opornika i żarówki Cele operacyjne: - ucze ń, na podstawie schematu podanego w instrukcji, buduje proste obwody …wyznaczyć z charakterystyki prądowo - napięciowej diody dla kierunku przewodzenia.. Cel ćwiczenia.. Proszę nie zapominać, że złącza mają charakterystykę prądowo napięciową nieliniową (wg funkcji e^x ) …Wyznaczanie charakterystyki diody elektroluminescencyjnej Wykorzystując regulowane źródła napięcia stałego (SUPPLY+), diodę LED oraz rezystor (1 kΩ,) zbuduj układ … Dioda prostownicze Dioda Zenera Podstawowymi parametrami diody …wyznaczyć charakterystyki napięciowo-prądowe diod: prostowniczej stabilizacyjnej (Zenera) w układach pomiarowych przedstawionych odpowiednio na Rys. 8 i Rys. 9, wyniki …Dla każdej z otrzymanych diod określić wstępne charakterystyki prądowo napięciowe w zakresie napięć jak w punkcie 2..

Wykres charakterystyki prądowo napięciowej diody 1N4004.

W tym celu aproksymujemy odcinek liniowy do osi napięć, tak jak przedstawiono …Schemat blokowy układu do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej diody elektroluminescencyjnej.. Pomiar …Wyznaczanie ładunku elektronu na podstawie charakterystyki złącza p-n (diody półprzewodnikowej) CEL Celem ćwiczenia jest pomiar charakterystyki prądowo …Wykres1.. Numery w dzienniku Imię i nazwisko .. W najprostszych zastosowaniach, do opisu charakterystyki prądowo-napięciowej diody, często stosuje się odcinkami liniową funkcję, określoną …WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI PRĄDOWO-NAPIĘCIOWEJ DIODY PROSTOWNICZEJ .. Wyznaczenie charakterystyki prądowo napięciowej ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.