2.dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno

Pobierz

Oddech prawidłowy to min.. 1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech D. ogólne wrażenie, stan świadomości, oddech .Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: a. przytomność, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech b. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, przytomnośćDokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomościDokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej, sprawdzisz kolejno.. pokaż więcej.. Przyporządkuj formie proces, który doprowadził do jej powstania.. Kobiety w ciąży zawsze układamy na lewym boku.Q.. W razie oddechu nieprawidłowego konieczne jest rozpoczęcie RKO.. Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech D. ogólne wrażenie, stan świadomości .1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: Pytanie numer 1 z 21 A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddechOcena oddechu trwa 10 sekund metodą widać‑słychać‑czuć..

Po stwierdzeniu oddechu prawidłowego u osoby nieprzytomnej należy ją ułożyć w pozycji bocznej.

1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech.

Test z EDB - czy ktoś zna odpowiedzi?. Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: .1) Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: a) stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech b) drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości c) ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech 2) Chorego nieprzytomnego z zachowanym oddechem i krążeniem ułożysz w pozycji: a) na .Pomocy z edb!. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Sprawdzian z edb pierwsza pomoc nowa era pobierz.. Oznacz literą P - zdania prawdziwe, literą F - zdania fałszywe: - Izostazja to dążenie mas w skorupie ziemskiej do przywrócenia równowagi grawitacyjnej..

Ocena oddychania u osoby nieprzytomnej wymaga: A. badania słuchem, wzrokiem lub z pomocą lusterka ...

1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech D. ogólne wrażenie, stan świadomości, oddech krążenie 2.1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg .. 19. a) 20:3 b) 30:2 c) 30:6 2) W przypadku oparzenia należy: a) przebijać bąbli b) schłodzić ranę c) zakładać opatrunek 3) Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: a) ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech b) stan .Kilka pytań z zakresu PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ í.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożnośd dróg oddechowych, oddech1 ZESTAW PYTAŃ TESTOWYCH PIERWSZA POMOC KLASA III 1.. Resuscytacja krążeniowo,oddechowa , Podstawy pierwszej pomocy , Klasa 8 , Żyję i działam bezpiecznie , Edukacja dla bezpieczeństwa , Reforma 2017 Szkoła podstawowa klasy 4,8 , Zasoby , dlanauczyciela.pl Plik zawiera dwie wersje (A i B) sprawdzianu po dziale 1 .. Promień okręgu wynosi 10 m. Oblicz okres ruchu i prędkości tego ruchu.1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości1 TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomości C. ogólne wrażenie, stan świadomości, drożność dróg oddechowych, oddech D. ogólne wrażenie .1.Dokonując oceny wstępnej osoby poszkodowanej sprawdzisz kolejno: A. stan świadomości, ogólne wrażenie, drożność dróg oddechowych, oddech B. drożność dróg oddechowych, oddech, krążenie, stan świadomościPLAY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt