W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 1 molowy alcl3

Pobierz

2012-01-23 20:23:28 Ile gramów chlorku magnezu i ile cm3 wody należy przygotować, aby otrzymać 500g 1-procentowego roztworu?Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 2-molowy z roztworem 7-molowym, aby otrzymać roztwór 5-molowy?Procentowa zawartość BaCO3 w próbce wynosiła: 2.. Najpierw ułożyłem równanie całej reakcji: Al2 (SO4)2 + 3BaCl2 3BaSO4 + 2AlCl3.. Kolejnie obliczyłem sobie masy .W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5 molowy z roztworem 1 molowym aby otrzymać roztwór 2 molowy.. Oblicz Cp otzrymanego roztworu.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2 molowy roztwór kwasu siarkowego z 1,5 molowym roztworem KOH aby.. - MidBrainartw jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 4=molowy chlorku sodu z 3 % roztworem o gęstości 1,2 g/cm3 aby otrzymać roztwór 1,5 molowyW jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2-molowy roztwór H2SO4 z 1,5-molowym roztworem KOH aby otrzymać.. - MidBrainartW jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 5-molowy roztwór KOH z roztworem 3-molowym, aby otrzymać roztwór 4-molowy.. Z 200 cm3, 2 - molowego roztworu chlorku sodu (d=1,1 g/cm3) , doparowano 36g wody.. - MidBrainartW jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 1,5-molowy roztwór kwasu siarkowego (VI) z wodą, aby otrzymać roztwór 0,25 - molowynaucz się w 5 minut!W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 1,5-molowy z roztworem 0,5-molowym, aby otrzymać roztwór 0,8-molowy?.

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór 3,7-molowy, aby otrzymać roztwór 2,5-molowy?

Cm1= 0,2mol/dm3 => przyjmuję, że n1=0,2mole Cm2=0,6mol/dm3 Fe(NO3)3 + 3KOH ---> Fe(OH)3 + 3KNO3 1mol ---- 3mole 0,2mole-- x x=0,6mola V1=0,2:0,2=1dm3 V2=0,6:0,6=1dm3 ODP: V1:V2=1:11)W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2 molowy roztwór Fe (NO3)3 z 0,6 molowym roztworem KOH, aby wytrącić ilościowo osad Fe (OH)3?. zad.2Jakie powinno być minimalne stężenie procentowe 1kg roztworu KOH,aby zobojętnić całkowicie 3,57 mola HNO3?. Stosunek liczby atomów 63Cu do liczby atomów 65Cu w mieszaninie jest równy 8:3.. 8.126 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5-molowy z roztworem 1-molowym .zad1.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 0,2-molowy roztwór Fe(NO3)3 z 0,6-molowym roztworem KOH,aby wytrącić ilościowo osad Fe(OH)3?. - KOREPETYCJE.w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5 - molowy z roztworem 1 - molowym, aby otrzymać roztwór 2 - molowy ?. Naturalna miedź składa się z izotopów 63Cu i 65Cu.. 2 Zobacz odpowiedzi Balbinka91 Balbinka91 Załącznik należy zmieszać w objętości 1 do 3 1- 1molowego 3- 5molowego .Określ w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2 molowy roztwór wodorotlenku sodu z roztworem 0,5 molow… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 28-procentowy roztwór siarczanu glinu (d=1,33 g/cm3) z 26-procentowym roztworem chloru baru (d=1,28 g/cm3), aby wytrącić ilościowo siarczan baru?.

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 2M roztwór HCl i 1,5 molowy roztwór Ca(OH)2 aby otrzymać roztwór obojętny?

4.oblicz w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę i roztwór Na2So4 o stężeniu 0,85 mol\dm3 i gęstości 1.08 g\cm3 aby otrzymać roztwór o stężeniu 0,4% źródło: muchomorek74 2009-12-14 23:29:03 UTC #2Rozdz 160002.. Zgłoś nadużycie Zadanie jest zamknięte.1.. Mieszanie roztworów.. W jakim stosunku masowym należy zmieszać 20-procentowy roztwór kwasu solnego z 5-procentowym roztworem tego kwasu, aby otrzymać roztwór o stężeniu 15%?. Sporządzono oleum, w którym stosunek molowy tlenku .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 5 molowy z roztworem 1 molowym aby otrzymać roztwór 2 molowy.1.. W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 1- molowy Al2(SO4)3 z 1- molowym NaOH, aby po reakcji nie było osadu?W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 1-molowy Al2(SO4)3 z 1-molowym NaOH aby po zmieszaniu nie było osadu.. 23.Mateusz: {AlCl3 + 3KOH −−−−> Al(OH) 3 +3KCl {Al(OH) 3 + KOH<=>K[Al(OH) 4 w reakcji drugiej otrzymany produkt−związek koordynacyjny kompleksowy nie będzie osadem sprowadzmy nasz układ rownan do postaci jednego rownania czyli zsumujmy go otrzymamy AlCl 3 +4KOH−−>3KCl+K[Al(OH) 4] z reakcji widzimy ze stosunek molowy reagentów jest rowny 1:4 stężenia molowe tez są rowne i .W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 4- molowy i roztwór 1,5- molowy, aby otrzymać roztwór 2,5 - molowy.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać wodę z roztworem siarczanu (VI) sodu o stężeniu 1,5 mola/dm3 , aby jego stężenie zmalało trzykrotnie..

W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 69,2% HNO3 (d=1,41g/cm3) z roztworem 2 - molowym, aby otrzymać rzotwór 10 - molowy?

Odpowiedz: 2:1 Jest to zadanie z zbioru Witowskiego Proszę o wytłumaczenie ponieważ tego zadania nie rozumiem :(W celu obliczenia w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 0,2-molowy z roztworem 1,2-molowym, aby otrzymać roztwór 0,73-molowym korzystamy z metody krzyża: Ze schematu wynika, że roztwór 0,2-molowy należy zmieszać z roztworem 1,2-molowym w stosunku objętościowym 0,53 : 0,47.W celu obliczenia w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać roztwór 0,2-molowy z roztworem 1,2-molowym, aby otrzymać roztwór 0,73-molowym korzystamy z metody krzyża: Ze schematu wynika, że roztwór 0,2-molowy należy zmieszać z roztworem 1,2-molowym w stosunku objętościowym 0,53 : 0,47.8.125 Cytat: W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać 80-procentowy kwas siarkowy (d=1,63g/cm 3) z 20-procentowym .. "Zbiór zadań z chemii.Zakres rozszerzony" Krzysztof Pazdro.. zad3.W jakim stosunku objętościowym należy zmieszać ze sobą 65% roztwór kwasu azotowego(V) z 0,1-molowym roztworem tego kwasu, aby uzyskać roztwór 2-molowy?. Oblicz objętości roztworów 4,3-molowego i 1,5-molowego, które po zmieszaniu dadzą 2,7 dm3 roztworu 2,8-molowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt