Napisz wzór tlenku glinu

Pobierz

2012-03-29 17:08:34; Podaj wzor sumaryczny i strukturalny; 2013-03-21 …1.Napisz wzór sumaryczny: a)tlenek glinu b)siarczek potasu c)chlorek żelaza (III) d)tlenek siarki (VI) e)chlorek ołowiu(II) 2.. Budowa tlenków, wzory i nazwy tlenków, sposoby otrzymywania tlenków, właściwości …Do podanych nazwa związku chemicznego napisz wzór sumaryczny:a) tlenek azotu (V) -b) chlorek glinu -c) siarczek ołowiu (IV) -d) tlenek baru -e) tlenek żelaza …Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Zapisz wzory sumaryczne i kreskowe : 1. tlenek wapnia: 2. tlenek sodu: 3. siarczek litu: 4.1.Napisz reakcję i wyrównaj: a)tlenek azotu(III) + tlenek glinu 2.Napisz jonowo następujące reakcje: b) Pb(NO₃)₂+2KJ -> c)Mg+H₂SO₄ -> Napisz reakcje w formie …1.Napisz reakcję i wyrównaj: a)tlenek azotu(III) + tlenek glinu 2.Napisz jonowo następujące reakcje: b) Pb(NO₃)₂+2KJ -> c)Mg+H₂SO₄ -> 1.Napisz reakcję i …Zapisz wzory sumaryczne i kreskowe : 1. tlenek wapnia: 2. tlenek sodu: 3. siarczek litu: 4. siarczek glinu: 5. tlenek żelaza II 6. tlenek żelaza ( III ) 7.Rysujemy drugi atom glinu.. Po K musimy dodać 2, ponieważ : I * 2 = II * 1.Napisz wzór strukturalny i sumaryczny: -tlenek ołowiu (4)-tlenek magnezu-tlenek glinu-tlenek siarki(5) z góry dziękuje ;)TLENKI.. Właściwości wybranych tlenków.. Powstał wzór strukturalny cząsteczki Al 2 O 3..

Jaki jest wzór 'tlenku glinu'?

Mamy związek KO.. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenku potasu, wodorotlenku …odpowiedział (a) 29.03.2012 o 17:13. to jest sumarycznie a strukturalnie nie umiem Ci tak napisać.. ;d.Tlenek baru B a O {B}{a}{O} B a O Tlenek chloru (III) C l 2 O 3 {C}{l}_{{2}}{O}_{{3}} C l 2 O 3 Tlenek glinu A l 2 O 3 {A}{l}_{{2}}{O}_{{3}} A l 2 O 3Przykład 1: Zasadowy tlenek magnezu reaguje z kwasem solnym: MgO + 2HCl → MgCl 2 + H 2 O Przykład 2: Kwasowy tlenek węgla (IV) reaguje z wodorotlenkiem sodu: 2 NaOH …tlenek miedzi(I) Cu ₂ O Cu - O - Cu tlenek wapnia(II) CaO Cu = O tlenek żelaza(III) Fe ₂O₃ O = Fe - O - Fe = O tlenek siarki(IV) SO ₂ O = S = O tlenek …Tlenek potasu.. Pamiętaj, że … Od każdego …1.Napisz reakcję i wyrównaj: a)tlenek azotu(III) + tlenek glinu 2.Napisz jonowo następujące reakcje: b) Pb(NO₃)₂+2KJ -> c)Mg+H₂SO₄ -> Napisz wzory …1) na rysunku jest przedstawiony wzór a) sumaryczny b) strukturalny 2) wzór sumaryczny przedstawionego związku to: a) Fe2O3 b) Fe3O2 c) FeO d) FeO2 3) Zaznacz …Przydatność 50% Wzory Kinematyka V= s : t - szybkość średnia (ruch jednostajny) a= V : t - przyspieszenie (ruch przyspieszony) s= (a*t2) : 2 - droga (ruch …Napisz wzory sumaryczne tlenków, które są bezwodnikami kwasów: H 3 PO 4, H 2 SO 4, ..

Przy atomie glinu zostały dwie wolne kropki.

- zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.. Rysujemy następny atom tlenu.. Tlen - O - jest zawsze II - wartościowy.. Potas - K - jest zawsze I wartościowy.. tlenek wapnia - CaO tlenek manganu (VII) - Mn2O7 tlenek węgla (IV) - CO2 tlenek węgla (II) - CO tlenek siarki (IV) - SO2 tlenek siarki (VI) - SO3 …dorota123456..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt