W pamiętniku zofii bobrówny scenariusz lekcji

Pobierz

(załącznik nr 1).. Zadania do wykonania na dzisiejszej lekcji: w_pamietniku_zofii_slowacki.pdf Termin: 12-13 majaUczniowie indywidualnie zapoznają się z wierszem "W pamiętniku Zofii Bobrówny" (podręcznik, s. 243), a także z wyjaśnieniami trudnych słów zamieszczonymi w przypisach do tekstu.. Juliusz Słowacki napisał go na prośbę dziesięcioletniej Zofii Bobrówny i umieścił w jej sztambuchu (dawniej pamiętnik).W Pamiętniku Zofii Bobrówny Scenariusz Lekcji, You can not broadcast them.. a) rozpoznanie treści; nadawca- odbiorca, b) język poetycki (obrazowanie poetyckie), - epitety - porównanie - zdrobnienia - przenośnie - uosobienieKonspekt lekcji języka polskiego na podstawie wiersza "W pamiętniku Zofii Bobrówny".. Wykorzystanie na lekcji komputerów z dostępem do Internetu pozwoli na zapoznanie uczniów z biografią Juliusza Słowackiego, ze zdjęciami z rodzinnych stron poety oraz z fotografiami Paryża.. Dla nauczyciela.. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, Słuchaj - bo to są najlepsi poeci.. Typ materiału: Scenariusz zajęć.. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, Słuchaj bo to są najlepsi poeci.". Rozważania dotyczące wiersza Juliusza Słowackiego zajęły nam trzy lekcje, ale dostarczyły tak wielu emocji, że było warto.. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone.Juliusz Słowacki W pamiętniku Zofii Bobrówny O autorze Żył w latach ..

Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwoneScenariusz lekcji.

Prowadząca: Maria Błaszak.. Wiele podróżował i często tęsknił za swoją ojczyzną, co opisywał w swoich utworach.. Pierwszy wpis dotyczący pamiętnika Zofii Bobrówny znajdziecie < TUTAJ >, natomiast pom ysły na inne zdalne lekcje są < TUTAJ >.. Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny" : cykl lekcji dla kl. IV / Danuta Cisza // W: Radość uczenia : scenariusze lekcji dla klasy czwartej, piątej i szóstej szkoły podstawowej : praca zbiorowa / pod red. Ewy Majki.. Jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów.. Poruszał w nich także tematy związane z walką o niepodległość Polski.KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ.. Temat lekcji: "Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną" - poetycka autobiografia Juliusza Słowackiego.. Odpowiedz w zeszycie na pytania z polecenia 2/163.. Utwóropracowanyzostałwramachpro ektuWolneLekturyprzezfun-02-03.02.2021 Temat: Niespodziewana lekcja historii - Iwona Czarkowska, Duchy ze wzgórza Rabowników 04- 05.02.2021 Temat: O lirycznym wpisie do pamiętnika - Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny Analiza utworów literackich: "Mazurek Dąbrowskiego", "W pamiętniku Zofii Bobrówny" J. Słowackiego, "Pozdrowienie" K.Przerwy-Tetmajera..

Juliusz Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny" na Uczę.pl.

"W pamiętniku Zofii Bobrówny" Juliusza Słowackiego Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.. Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.. Nauczyciel poleca wykonanie ćwiczenia 1.Klasa IVTemat lekcji: "Byłem ja niegdyś, jak Zośka, dzieciną" - poetycka autobiografia Juliusza Słowackiego.Cele ogólne:- poznanie wiersza "W pamiętniku Zofii Bobrówny" i okoliczności jego powstania,- kształcenie umiejętności pracy z tekstem poetyckim, analizy i interpretacji utworu literackiego,- ukazanie roli ojczyzny w życiu Polaka - patrioty,Cele operacyjne:Uczeń .KONSPEKT LEKCJI W KLASIE 4.. Obejmuje omówienie zagadnień związanych z analizą utworu lirycznego zarówno na płaszczyźnie dosłownej, jak i metaforycznej, a także kształcenie umiejętności tworzenia samodzielnych wypowiedzi.Scenariusz lekcji - W pamiętniku Zofii Bobrówny Juliusza Słowackiego - poetycki wpis "ku pamięci".. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, Słuchaj - bo to są najlepsi poeci.. Zawiera m.in. plan lekcji i przykładowe realizacje poleceń z podręcznika..

Juliusz Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny".

Zapoznaj się z tekstem wiersza.. Budowanie pojęć "wielka" i "mała" Ojczyzna.. Czas trwania zajęć: dwie godziny lekcyjne.. Zapoznaliśmy się z odległością, jaką musiała pokonać Zosia .Scenariusz przedstawia cele lekcji, metody i techniki pracy, zestaw materiałów dydaktycznych.. Temat: Tęsknota Juliusza Słowackiego za krajem na podstawie wiersza "W pamiętniku Zofii Bobrówny".. Poniżej przedstawię kilka pomysłów, które wdrożyłam na tych zajęciach.. Instrukcja, jak przygotować interaktywny slajd jest dostęp na na moim blogu - < KLIKNIJ >.Juliusz Słowacki - W pamiętniku Zofii Bobrówny.. Okoliczności powstania wiersza "W pamiętniku Zofii Bobrówny" Wiersz "W pamiętniku Zofii Bobrówny" powstał 13 marca 1844 roku w Paryżu.. Zainspiruj się lekcją opisaną na blogu Polonistka przy tablicy.. Cele -uczeń potrafi: na podstawie wiersza określić adresata i nadawcę wypowiedzi lirycznej, nazwać uczucia osoby mówiącej w wierszu,4.. Raj utracony.. J. Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny" - koncepcja i konspekt lekcji w klasie IV Cele operacyjne: 1.. - S. 37-46 4.Talektura,podobnie aktysiąceinnych, estdostępnaon-linenastronie wolnelektury.pl.. Sprawdź swoją wiedzę - wykonaj quiz na portalu pisupisu.pl.Aby udostępnić mój slajd uczniom, należy znaleźć w dolnym rogu ikonę udostępniana (<) i skopiować link..

Cele lekcji: 1.

W pamiętniku Zofii Bobrówny Juliusza Słowackiego Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi, Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.. Nauczanie blokowe : język polski , historia.. Zapoznanie uczniów z utworem Juliusza Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny".. Juliusz Słowacki W pamiętniku Zofii Bobrówny Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, To każdy kwiatek powie wiersze Zosi,W Pamiętniku Zofii Bobrówny Scenariusz Lekcji W Pamiętniku Zofii Bobrówny Scenariusz Lekcji, Then, you could have a look at as should you were being obtaining a thing.Home » W Pamiętniku Zofii Bobrówny Scenariusz Lekcji W Pamiętniku Zofii Bobrówny Scenariusz Lekcji Author By : Polska Poezja | Posted 1 day ago.. Przypomnij sobie i wypisz z tekstu uosobienia i zdrobnienia (polecenie 4/163) Zapisz pod poleceniem notatkę: Uosobienia i zdrobnienia użyte przez J. Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny" nawiązują do dalekiej ojczyzny, za którą tęskni a która jest dla niego pięknym krajem.W pamiętniku Zofii Bobrówny - Zintegrowana Platforma Edukacyjna.. 3.Nie lubię tworzyć wpisów na temat lekcji, które dopiero mam zamiar przeprowadzić, ponieważ wiele pomysłów rodzi się w trakcie, przychodzą zupełnie nieoczekiwanie, na przykład w czasie zajęć.Miłość małżeńska jako zadanie całego życia - Konspekt lekcji języka polskiego na podstawie wiersza "W pamiętniku Zofii Bobrówny" by admin 10 maja 2019J.. Dzięki3.. Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał.Lekcja Temat: Poetyckie wspomnienie z dzieciństwa w wierszu Juliusza Słowackiego "W pamiętniku Zofii Bobrówny"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt