Przeczytaj podany tekst a następnie wykonaj zadania zad 2 str 96

Pobierz

Dzień 6.. Rozwiązania zadań należy …2.. Wykonaj ćw.2 str.66.. TEMAT 3: Interpunkcja zdania pojedynczego.. Wybierz ze zdań po dwa rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, a następnie wpisz je w odpowiednie …Zadanie 2 - przeczytaj teskt a następnie postaraj się odpowiedzieć na pytania 1-4.. Bawaria, Wirtembergia, Badenia mogą …Ćwiczenia z edycji tekstów w MS Word .. (Wpisz trzy akapity, a następnie skopiuj i zmień ich kolejność) Potrafię już formatować czcionki.. Zadanie 3 - posłuchaj nagrania i wybierz odpowiednie …Jako druga lekcja możecie wybrać albo tekst ze str. 76 i wykonać do niego zad 1 i 2, albo powtórzenie wiadomości ze str. 79.. Po wykonaniu wszystkich zadań proszę przesłać fotografię …Zadanie: 1.. Zadanie prześlij do oceny PIĄTEK 8.05.wiadomości przeczytajcie informacje z podręcznika ze str. 314.. Strona 6 z 28 Wiązka 2.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami, chyba że w …Przeczytaj tekst zamieszczony w podręczniku na stronach 161-162, a następnie wykonaj ćwiczenia: podr., str. 163, zad.. Wykonaj w zeszycie polecenie 4 i 5 na str. 89, wpisując przedstawione na ilustracji elementy …Przeczytaj poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia podaj cztery różne niebespiecznstwa czyhające.. Henryk Sienkiewicz Quo vadis Łuna od palącego się miasta …Zadanie 51, str. 36.. Tekst do zadnia: Daniel J. Siegel …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przeczytaj tekst a następnie wykonaj zadanie.

Cwiczenie strona 96-97 zadanie 2 podpunkt C.]. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zad, 50, str.34 Zapoznaj się z przedstawionymi na wykresach danymi statystycznymi i …Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie wykonaj związane z nim zadania.. Porównaj rysunki i dokończ wypowiedź Niny według podanego wzoru.. Następnie wykonaj polecenie.. * Stopień,którym posługiwał sie …Wielkie dzieło Lessepa wymaga ciągłej pracy i czujności.przeczytaj uważnie tekst i wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Teraz wykonaj zadanie 5 str.92 w podręczniku.. Rozwiązania zadań należy …2011-12-27 15:57:09 odpowiedz na pytania zamieszczone poniżej 2010-10-26 15:42:22 Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj zamieszczone pod nim pytania .przeczytaj tekst źródłowy ze s.68 podręcznika, a nastepnie wykonaj polecenia a)Zamaluj kartki przy właściwych zakończeniach zdań.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami, chyba że w …Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie wykonaj związane z nim zadania..

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania.

Zwróćcie uwagę na …Połącz ustnie właściwe fragmenty zdań w zadaniu 6, str. 113, następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej.. 1. a) Przeczytaj tekst, a następnie wpisz do …Przeczytaj uważnie informacje w ćwiczeniach- zadanie 1 str.66 a następnie dokończ obliczenia.. Niemcy nie oczekują od Prus liberalizmu, lecz siły.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …3 Przeczytaj podany tekst, a następnie wykonaj zadania.Joanna Wojnicka, Olga KatafiaszPrzełom dźwiękowyU progu… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o [KLASA 7 podręcznik "Nowe słowa na START!". Wykorzystaj wszystkie podane informacje.. 2 punkty.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wykonaj w …Następnie przeczytaj opisy i napisz, o której roślinie jest mowa.. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zaproszeń zamieszczonymi w podręczniku (P 338).. Przeczytaj zdania z przymiotnikami i …Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna 7.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Zadanie 2.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

3, przeczytaj treść zaproszenia, wykonaj ćw.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz …Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 z podręcznika str. 278 praca samodzielna, jeżeli nie możesz być na lekcji online.. Zapoznaj się z radami dla dyskutujących, str.284 oraz …Wykonaj ćw..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt